Muzeji

Akril postaje jedan od najčešće korištenih materijala u uređivanju muzejskog prostora kao i zaštiti eksponata.